REGULAMENT de organizare şi desfăşurare a Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare „MAMAIA COPIILOR“ 2021

CAPITOLUL I – DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 – Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „MAMAIA COPIILOR“ este o manifestare artistică de nivel naţional, înregistrată la O.S.I.M., organizată de ASOCIAŢIA CULTURALĂ „MAMAIA COPIILOR”, având ca parteneri:  SOCIETATEA ROMANA DE RADIO,RADIO ROMANIA REGIONAL, UNIUNEA COMPOZITORILOR DIN ROMÂNIA,  CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR CONSTANŢA.

 

Art. 2 – Scopul acestei manifestări cu caracter competitiv îl constituie  promovarea creaţiei  şi artei interpretative, la un înalt nivel artistic, a muzicii uşoare româneşti, care se adresează copiilor şi tinerei generaţii. De asemenea, este o formă de educaţie cu ajutorul muzicii, de  dezvoltare a imaginaţiei, a simţului estetic şi a bunului gust, de cunoaştere şi respectare a valorilor acestui gen.

În festival  sunt acceptate numai melodii româneşti, interpretate în limba română ori în cea a minoritaţilor naţionale, conform Constituţiei României.

 

Art. 3 – Festivalul „MAMAIA COPIILOR“ este o manifestare culturală anuală ce se organizează pe durata a 7 zile și cuprinde  doua etape:

 

PRIMA ETAPĂ – PRESELECTIA. La o data calendaristica ce se regăsește în Comunicatul oficial pe site-ul festivalului: www.mamaiacopiilor.ro

 

  1. Interpretare individual

 

În finală vor fi promovati, câte 20-25 concurenţi la fiecare categorie de vârstă .

Grupa 1 – 4-6 ani

Grupa 2-  7-9 ani

Grupa 3- 10-12 ani

Grupa 4- 13-15 ani

Grupa 5- 16-17 ani.

 

Departajarea se va face prin notele date de juriul festivalului. Concurenţii cu medii egale sau o diferenţă de 5 sutimi, vor fi declaraţi reuşiţi pe acelaşi loc.

 

 

  1. Pentru concursul de Creație, prima etapa constă în selecția melodiilor în primă audiție. Selecția lucrailor muzicale se va face de către un juriu propus de UCMR . Concurentii pot intra în finala cu cel mult doua lucrări la aceeași categorie de vârsta.

Grupa 1- prescolari

Grupa 2 școlari

Grupa 3 adolescenți.

Grupa creație elevi cu vârsta de pana la 18 ani impliniti

 

II – ETAPA A DOUA – FINALA, pentru concurenţii calificaţi la oricare dintre secţiunile mai sus amintite, interpretare individual, creație.

 

CAPITOLUL II – CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Art. 4 – La Concursul de Creaţie şi Interpretare „MAMAIA COPIILOR“ pot participa compozitori si scriitori care doresc să creeze cântece inspirate din viaţa copiilor şi adolescenţilor.

Acestia vor încredinţa melodiile nou create, interpreţilor copii sau adolescenţi (cu varste cuprinse intre 4 si 17 ani), în funcţie de categoria careia se adreseaza noua creaţie.

La concursul de interpretare pot participa copii, adolescenţi,din întreaga țară, Republica Moldova (cu cetăţenie română) și din străinătate (diaspora).

La grupa de creatori elevi pot participa elevi cu varsa de pana la 18 ani impliniti la data festivalului , ce doresc sa incredinteze melodiile lor altor elevi ori pot fi propri lor interpreti.

 

Art. 5 – Înscrierile la acest concurs se fac pe baza fişei de înscriere şi a taxei de participare, taxa ce se stabileste anual de catre organizatori. Înscrierile se vor trimite prin e-mail la adresa:

ac.mamaia_copiilor@yahoo.com sau asc.mamaiacopiilor@gmail.com

Toate datele necesare vor fi afişate pe site-ul festivalului www.mamaiacopiilor.ro

 

Art. 6 – Se mai pot înscrie direct în finala festivalului si acei concurenţi care au obtinut trofee importante la alte festivaluri Naționale aflate în conventie cu Festivalul Mamaia Copiilor sau care au fost premiaţi direct de către festivalul Mamaia Copiilor în cadrul altor manifestări / concursuri similare din țară, în ultimul an calendaristic.

 

Art. 7 – În cazurile speciale, dacă se constată că unii interpreţi foarte talentaţi nu dispun  de resurse financiare, conducerea Festivalului va aproba scutirea de taxa pentru participare în concurs la faza finala, pe baza dovezilor legale (copie si original – copia ramane la organizator). Este vorba despre copiii institutionalizati si de cei ai caror parinţi au venituri foarte mici.

 

Art. 8 – Fiecare concurent trebuie să pregătească pentru prima etapa două melodii de muzica usoara si sa se prezinte cu negativele acestora pe suport CD  în format AUDIO.

Finalistii care doresc sa participe in mod oficial ca reprezentanţi ai unei minoritati, pot sa  prezinte o melodie în limba materna cu obligaţia de a trimite si textul tradus în limba romana.

 

În finala, concurenţii se pot prezenta cu orice melodie doresc dar care respecta regulamentul festivalului.

În cazul în care o melodie se repeta, la aceeasi grupa de vârsta, concurenţii vor fi sesizaţi imediat dupa primirea inscrierilor si vor avea obligaţia sa schimbe melodia respectand regula primului înscris. Prin urmare este bine ca fiecare concurent  sa aiba pregătit un repertoriu de cel putin doua melodii din care sa poata alege ulterior, daca este cazul.

 

Art. 9 Pentru etapa finală concurenţii au obligatia sa obtina din timp de la autori (compozitori, textieri, orchestratori) si ulterior sa puna la dispozitia  organizatorilor, acordul de folosinţă pentru melodiile pe care le vor interpreta pe perioada festivalului – în conformitate cu legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

De asemenea, acordul parinţilor ori indrumatorilor legali, este obligatoriu.

 

Art. 10 Festivalul „Mamaia Copiilor” are în responsabilitate organizarea, punerea la dispoziția concurentilor a spatiilor de repetitii, sceno-tehnicii, spațiului scenografic si respectiv integrarea tuturor prestatiilor copiilor  de la toate sectiunile. În acest sens regia artistică, scenografia, sonorizarea, tehnica de scenă, personal de specialitate la scenă, pe toată perioada festivalului, vor fi asigurate de organizatori.

 

CAPITOLUL III – DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI „MAMAIA COPIILOR“

 

Art. 11 – Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „MAMAIA COPIILOR“ cuprinde două concursuri:

 

Concursul de Interpretare

 

– Pentru INTERPRETARE INDIVIDUAL, concursul este  divizat în 5 categorii de vârstă :

4 – 6 ani / 7 – 9 ani / 10 – 12 ani / 13 – 15 ani / Tineret 16-17 ani

– In funcţie de data nasterii si varsta la data concursului, se va stabili categoria la care este înscris concurentul.

– Pentru grupele : 4 – 6 ani / 7 – 9 ani / 10 – 12 ani / 13 – 15 ani vor promova în etapa finală câte 20 – 25 concurenţi iar la Grupa Tineret  16-17 ani, 15 concurenti.

 

  1. b) Concursul de Creaţie, deschis compozitorilor şi textierilor profesionişti sau elevi (insemnand copii de la vârsta de 12 ani, ce au cunoștințe muzicale), cuprinde 4 secţiuni:

Creaţie pentru copii mici – prescolari ( gradinita – pana la clasa II a)

Creaţie pentru copii de şcoală – scolari ( clasa III-a – VIII-a)

Creaţie pentru adolescenţi (liceeni)

Creație realizata de elevi

 

Art. 12 – Selecţia melodiilor pentru concursul de Creaţie se face de către un Juriu format exclusiv din membri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, care va selecta cate 7 piese din fiecare secţiune, in total 21 (douăzeci si una) de piese pentru etapa finală și 5 melodii pentru elevi.

Durata pieselor, la primele două secţiuni, nu trebuie sa depăşească 3 minute, iar la secţiunea pentru adolescenţi 3:20.

Fiecare compozitor poate ajunge in finala cu câte o melodie pentru fiecare grupa de vârsta.

 

Art. 13  – Modalitatea depunerii lucrărilor pentru selecţia melodiilor ce vor participa in finala Concursului de Creaţie, este urmatoarea :

 

Intr-un plic mare  închis, pe care in loc de numele expeditorului se trece un Motto si grupa de varsta pentru care este trimisa lucrarea (prescolari / scolari / adolescenti) se trimite lucrarea respectivă, înregistrată în format audio – pe un CD, textul dactilografiat (tiparit la imprimanta), partitura realizată pe calculator  (linia melodică cu cifraj si text)

Copia după chitanţa de depunere a taxei de participare se pune într-un plic mai mic sigilat, cu specificarea numelor realizatorilor, adreselor şi numerelor de telefon ale compozitorului şi autorului de text. Acest plic mai mic se introduce in plicul mare. Atât pe CD, pe partitură, pe text, cât şi pe plicul cu  numele autorilor se specifică doar Motto-ul lucrării.

Lucrările se pot trimite prin poșta la adresa indicată pe site pana la data stabilita de organizatori ori personal la secretariatul festivalului cu specificarea:

Festivalul Mamaia Copiilor – secţiunea de creaţie si grupa de varsta pentru care concureaza melodia .

 

Art. 14 –

– Juriul va fi alcătuit din personalităţi ale culturii şi muzicii din România si de reprezentanţi ai organizatorilor.

– Numai în cazul unor medii egale se vor declara concurenţii câştigători pe acelaşi loc.

– Sunt admise în concurs coregrafii şi trupe proprii de dansatori, cu conditia ca momentul prezentat sa fie in premiera  la acest festival. Jurizarea în acest caz se va face pentru tot momentul, în ansamblul lui, asumat de concurent.

– Vor fi depunctaţi concurenţii care nu vor avea un repertoriu şi o ţinută corespunzătoare vârstei.

– Se vor depuncta atat imitaţia cat şi vulgaritatea. Originalitatea, imaginaţia, valoarea interpretativă, prezenta scenica şi performanţa vocală vor fi criteriile de bază în jurizare.

 

Art. 15 – Participarea în jurii este remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori în funcţie de etapa şi de bugetul fiecărei ediţii.

 

Art. 16 – In etapa finala, este interzisa intrarea in sala de spectacol a concurentilor inainte de prezentarea momentului de concurs.

 

CAPITOLUL V – PREMIILE FESTIVALULUI

 

Art. 17 – La Concursul de Creaţie pentru fiecare categorie, Prescolari, Școlari, Adolescenți și elevi se acorda:

  • menţiuni
  • Premiul I, II şi III
  • Trofeul “Aurel Manolache”, pentru melodia care va obtine cea mai mare nota, cu conditia ca aceasta sa fie peste 9.0. In cazul in care cea mai mare medie obtinuta de melodia aflata in concursul de creatie, nu depaseste nota 9.00, trofeul nu se acorda.

 

Art. 18 – La Concursul de Interpretare Individual, pentru fiecare categorie de varsta, se acorda:

  • Menţiuni
  • Premiul I, II si III
  • Trofeul “TOMIS”. Acesta se acorda interpretului care a obţinut cea mai mare medie, indiferent de categoria de vârstă la care a concurat. In cazul in care cea mai mare medie din concursul de interpretare nu depaseste nota 9.00, trofeul nu se acorda.

 

 

CAPITOLUL VI – RESURSE UMANE, FINANCIARE ŞI ADMINISTRATIVE

 

Art. 20 – Întreaga organizare a Festivalului „MAMAIA COPIILOR“ se desfăşoară sub directa supraveghere şi îndrumare a organizatorilor, în baza convenţiilor stabilite, în care va fi precizat aportul fiecăruia. Producătorii executivi ai festivalului sunt  ASOCIAŢIA CULTURALĂ „MAMAIA COPIILOR” ,CASA DE CULTURA – CONSTANTA si U.C.M.R.

Art. 21 – Resursele financiare şi materiale necesare festivalului provin din: Contribuţii directe ale instituţiilor partenere, sponsorizări pe bază de contracte, constând în sume virate în contul Festivalului „MAMAIA COPIILOR“ sau diverse obiecte (aparatură, îmbrăcăminte, materiale, produse alimentare, rechizite şcolare, jucării etc.) preluate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

!!! NU se accepta sponsorizari de la firme ori persoane fizice care sustin interpretii sau compozitorii aflati in concurs.

Art. 22 – Organizarea fazelor festivalului, precum şi acoperirea cheltuielilor prilejuite de acestea, se face în colaborare cu principalele instituţii organizatoare mentionate mai sus precum şi cu autorităţile locale respective .

Art. 23 – Fiecare ediţie a Festivalului se bazează pe elaborarea unui plan de venituri şi cheltuieli, realizat până cel târziu la sfârşitul unui an calendaristic, aplicabil începând cu primul trimestru al anului următor.

 

CAPITOLUL VII – DISPOZIŢII FINALE

Art. 24 – La baza tuturor deciziilor privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului „MAMAIA COPIILOR“ sunt obligatorii prevederile prezentului Regulament.

Art. 25 – Prevederile prezentului Regulament au fost discutate şi aprobate de instituţiile organizatoare.

 

DIRECTORUL FESTIVALULUI „MAMAIA COPIILOR”

Liviu Manolache