C1

 

Ultima actualizare:

03 Nov 2017 ora 12:20

 

R E G U L A M E N T

de organizare şi desfăşurare

a  Festivalului Naţional de Creaţie şi Interpretare

M A M A I A   C O P I I L O R“  2017

 

CAPITOLUL I - DISPOZIŢII GENERALE

 

Art. 1 - Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „MAMAIA COPIILOR“ este o manifestare artistică de nivel naţional, înregistrată la O.S.I.M., organizată de ASOCIAŢIA CULTURALĂ „MAMAIA COPIILOR”, având ca parteneri: UNIUNEA COMPOZITORILOR DIN ROMÂNIA,  PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA, CASA DE CULTURĂ A SINDICATELOR CONSTANŢA.

 

Art. 2 - Scopul acestei manifestări cu caracter competitiv îl constituie  promovarea creaţiei  şi artei interpretative, la un înalt nivel artistic, a muzicii uşoare româneşti, care se adresează copiilor şi tinerei generaţii. De asemenea, este o formă de educaţie cu ajutorul muzicii, de  dezvoltare a imaginaţiei, a simţului estetic şi a bunului gust, de cunoaştere şi respectare a valorilor acestui gen.

În festival  sunt acceptate numai melodii româneşti, interpretate în limba română ori în cea a minoritaţilor naţionale, conform Constituţiei României.

 

Art. 3 - Festivalul „MAMAIA COPIILOR“ este o manifestare culturală anuală ce se organizează în doua etape:

 

PRIMA ETAPĂ - CALIFICARILE. La o data calendaristica ce va fi comunicata ulterior, la Constanta, vor fi audiaţi concurenţii din întreaga țară, din Republica Moldova (cu cetăţenie română) și din străinătate (diaspora), la cele trei secţiuni :

 

1.1 Interpretare individual

 

În finală vor fi promovati, câte 16-20 concurenţi la fiecare categorie de vârstă, cu excepţia Grupei de Tineret la care vor fi promovaţi în finală doar 10 concurenţi.

 

Departajarea se va face prin notele date de juriul festivalului. Concurenţii cu medii egale sau o diferenţă de 5 sutimi, vor fi declaraţi reuşiţi pe acelaşi loc (doar în această etapă). La această secţiune se pot înscrie concurenţi individuali ce nu apartin unei scoli, ori reprezentanţi ai şcolilor de canto.

 

1.2. Interpretare grupuri / formaţii vocale mici alcătuite din 2,3,4  solişti vocali

 

În finală vor fi promovate, câte 8-10 formatii grupuri/vocale mici, punctajul obinut va fi adăugat - dacă este cazul, şcolilor din partea cărora participă. SE POT INSCRIE IN CONCURS SI GRUPURI MICI CE NU APARTIN UNEI SCOLI.

 

1.3. Interpretare grupuri muzicale ale şcolilor de canto.

 

Întrecerea școlilor de canto se face prin realizarea unui mini spectacol( show) reprezentativ pentru scoala si se mai poate face la oricare dintre cele 4 secţiuni,ale festivalului.  Prin înscrierea școlilor la toate cele 4 secţiuni se acumulează mai multe puncte, ceea ce poate aduce grupul/școala respectivă mai aproape de câștigarea trofeului acestei categorii.Vot fi selectate pentru finala 4-6 show-uri.

 

Etapa de calificări se desfășoară pe durata a 4 zile de concurs. Programul și datele se vor afişa pe site.

 

și 1.4. Creație. Prima etapă a concursului de creație constă în selecția melodiilor în primă audiție.

 

2. ETAPA A DOUA – FINALA Pentru concurenţii calificaţi la oricare dintre secţiunile mai sus amintite, interpretare individual, interpetare grupuri/formaţii vocale mici, interpetare grup - școli de canto sau secţiunea de creație, competiţia va avea loc pe parcursul altor 4 zile, iar în cea de-a cincea zi va avea loc spectacolul de Gală și premierea câștigătorilor ediţiei curente.

 

CAPITOLUL II - CONDIŢII DE PARTICIPARE

 

Art. 4 - La Concursul de Creaţie şi Interpretare „MAMAIA COPIILOR“ pot participa compozitori și scriitori care doresc să creeze cântece inspirate din viaţa copiilor şi adolescenţilor.

Aceștia vor incredinţa melodiile nou create, interpreţilor copii sau adolescenţi (cu varste cuprinse între 4 si 17 ani), în funcţie de categoria căreia se adresează noile creaţii.

La concursul de interpretare pot participa copii, adolescenţi, școli de canto - muzică ușoară-pop din întreaga țară, Republica Moldova (cu cetăţenie română) și din străinătate (diaspora).

            Un concurent poate participa la mai multe secţiuni, făcând sau nu parte dintr-un grup - școală de canto.

 

 Art. 5 - Înscrierile la acest concurs se fac pe baza fişei de înscriere şi a taxei de participare, taxă ce se stabilește anual de către organizatori. Înscrierile se pot trimite prin e-mail la adresa:

ac.mamaia_copiilor@yahoo.com sau asc.mamaiacopiilor@gmail.com

 

Toate datele necesare vor fi afişate pe site-ul festivalului www.mamaiacopiilor.ro

 

Art. 6 - Concurenţii individuali care indeplinesc conditiile de concurs și au fost premiaţi în ediţia precedenta cu premiile 1,2 și 3 precum și școala de canto care a câștigat trofeul la ultima ediţie, se pot inscrie direct în finala.

Se mai pot inscrie direct în finala festivalului și acei concurenţi care au obţinut trofee importante la alte festivaluri Naționale aflate în conventie cu Festivalul Mamaia Copiilor sau care au fost premiaţi direct de catre festivalul Mamaia Copiilor în cadrul altor manifestari / concursuri similare din țara, în ultimul an calendaristic.

 

 Art. 7 - În cazuri speciale, dacă se constată că unii interpreţi foarte talentaţi nu dispun  de resurse financiare, conducerea Festivalului va aproba scutirea de taxa pentru participare în concurs la faza finală, pe baza dovezilor legale (copie si original – copia rămâne la organizator). În speţă este vorba despre copiii institutionalizaţi și de cei ai căror părinţi au venituri foarte mici.

 

Art. 8 - Fiecare concurent trebuie să pregătească pentru prima etapă două melodii de muzică usoară și să se prezinte cu negativele acestora pe suport CD în format AUDIO. Pe scenă se va interpreta o singură melodie integral și la cererea juriului – deci opţional, încă un fragment din cea de-a doua.

Finaliștii care doresc să participe în mod oficial ca reprezentanţi ai unei minorităţi, pot să  prezinte o melodie în limba maternă cu obligaţia de a trimite și traducerea textului în limba română.

 

În finală, concurenţii se pot prezenta cu orice melodie doresc dar care respectă regulamentul festivalului.

În cazul în care o melodie selectată în finală se repetă, la aceeasi grupă de vârstă, concurenţii vor fi sesizaţi imediat dupa primirea inscrierilor si vor avea obligaţia să schimbe melodia respectand regula primului inscris. Prin urmare este bine ca fiecare concurent să aibă pregătit un repertoriu de cel putin două melodii din care să poata alege ulterior o alta, dacă este cazul.

 

Pentru sectiunea dedicată exclusiv grupurilor-scolilor de canto, acesul în finală este permis numai cu momentul declarat calificat.

 

 

Art. 9 Cheltuielile  de transport, cazare și masă vor fi suportate de participanţi. Pentru cei ce doresc să locuiască pe perioada festivalului în spaţiile/locaţiile propuse de organizatori, vor exista reduceri la tarife de casă și masă. Festivalul asigură transportul gratuit de la locul cazării la sala de desfășurare a festivalului.

 

Art. 10 Pentru etapa finală concurenţii vor trebui obtină din timp de la autori (compozitori, textieri, orchestratori) si apoi să pună la dispozitia  organizatorilor, acordul de folosinţă pentru melodiile pe care le vor interpreta pe perioada festivalului, în conformitate cu legea dreptului de autor şi a drepturilor conexe.

De asemenea, acordul părinţilor ori indrumătorilor legali, este obligatoriu!

 

Art. 11 Festivalul „Mamaia Copiilor” are in responsabilitate organizarea, punerea la dispoziția concurentilor a spatiilor de repetitii, sceno-tehnicii, spațiului scenografic și respectiv integrarea tuturor prestatiilor copiilor  atat de la secţiunea de interpretare, creaţie, ori concursul scolilor de canto în transmisiune televizată. In acest sens regia artistică, scenografia, sonorizarea, tehnica de scenă, personalul de specialitate la scenă, pentru ambele etape, vor fi asigurate de organizatori.

 

CAPITOLUL III - DESFĂŞURAREA FESTIVALULUI „MAMAIA COPIILOR“

 

Festivalul Naţional de Creaţie şi Interpretare „MAMAIA COPIILOR“ cuprinde două concursuri:

 

Art. 11 - Concursul de Interpretare

 

- Pentru INTERPRETARE INDIVIDUAL, concursul este  divizat în 5 categorii de vârstă :

4 - 6 ani / 7 - 9 ani / 10 - 12 ani / 13 - 15 ani / Grupa Tineret 16-17 ani

În funcţie de data nasterii şi vârsta la data concursului, se va stabili categoria la care este înscris concurentul.

 

- Pentru grupele : 4 - 6 ani / 7 - 9 ani / 10 - 12 ani / 13 - 15 ani vor promova în etapa finală câte 16 - 20 concurenţi iar la Grupa Tineret  16-17, 10 concurenti.

 

- Pentru interpreţii promovaţi în etapa finală, durata unei melodii nu trebuie să depăşească

3 min (grupele : 4 - 6 ani / 7 - 9 ani) si 3'20''(grupele 10 - 12 ani / 13 - 15 și Tineret)

 

- Pentru INTERPRETARE GRUPURI / FORMAŢII VOCALE MICI alcătuite din 2,3,4 solisti vocali, durata melodiei, momentului muzical ales, nu trebuie să depăşească 4 min.

 

- Pentru INTERPRETARE GRUP - ŞCOLI DE CANTO: se pot înscrie grupuri de copii și/sau solişti individuali,  membri ai școlilor de canto muzică ușoară-pop ale Palatelor Copiilor sau din Școlile populare de artă, centrele culturale sau școlile particulare de canto.

 

La această secţiune pot fi prezentate spectacole susţinute de grupuri vocale mari, regizate, ilustrate coregrafic si scenografic. 

Numărul maxim de microfoane individuale puse la dispoziție de organizatori pentru aceste spectacole este de 10.

În cazul unor grupuri vocale mari (gen coruri) se vor monta microfoane specializate pentru captura de cor.

Pentru acestă secţiune durata maximă a momentului este de 6:30 min (5 -10 solişti) și 7:00 min (mai mult de 10 solişti / şi pentru grupuri corale)

 

 

 

           Art. 12 - Concursul de Creaţie, deschis compozitorilor şi textierilor profesionişti sau amatori (însemnând copii de la vârsta de 14 ani, ce au cunoștințe muzicale), cuprinde 3 secţiuni:

Creaţie pentru copii mici - preșcolari ( gradiniţă - pana la clasa II a)

Creaţie pentru copii de şcoală - școlari ( clasa III-a – VIII-a)

Creaţie pentru adolescenţi (liceeni)

 

Art. 12.1 - Selecţia Concursului de Creaţie se face de către un Juriu format exclusiv din membri ai Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România, care va selecta cate 7 piese din fiecare secţiune, în total 21 (douăzeci şi una) de piese pentru etapa finală.

Durata pieselor, la primele două secţiuni, nu trebuie să depăşească 3 minute, iar la secţiunea pentru adolescenţi – 3:30.

Fiecare compozitor poate ajunge în finală cu o singură piesă la fiecare categorie, dar nu mai mult de două per ansamblu. În concurs vor intra doar piese în primă audiţie.

                                                                                                                                                                 

Art. 12.2 - Modalitatea depunerii lucrărilor pentru selecţia melodiilor ce vor participa in finala Concursului de Creaţie, este urmatoarea :

 

Într-un plic mare închis, pe care în loc de numele expeditorului se trece un Motto și grupa de vârstă căreia i se adresează lucrarea (preșcolari / școlari / adolescenţi), se trimite lucrarea respectivă, înregistrată în format audio - pe un CD, textul dactilografiat (tipărit la imprimantă), partitura realizată pe calculator (linia melodică cu cifraj şi text).

Copia după chitanţa de depunere a taxei de participare se pune într-un plic mai mic sigilat, cu specificarea numelor realizatorilor, adreselor şi numerelor de telefon ale compozitorului şi autorului textului. Acest plic mai mic se introduce în plicul mare. Atât pe CD, pe partitură, pe text, cât şi pe plicul cu numele autorilor se specifică doar Motto-ul lucrării.

Lucrările se pot trimite prin poștă la adresa indicată pe site până la data stabilită de organizatori ori personal la secretariatul festivalului cu menţiunea: 

Festivalul « Mamaia Copiilor » - secţiunea de creaţie şi grupa de vârstă pentru care concurează melodia.

 

ETAPELE FESTIVALULUI :

           

          Art. 13 -  Etapa de calificări / selecţie

 

În această etapă vor fi promovaţi, în finala ''MAMAIA COPIILOR'', câte 16-20 concurenţi la fiecare categorie de vârstă iar la grupa tineret, respectiv interpretare grupuri/formaţii vocale mici, numai 10 concurenţi.

Departajarea se va face prin notele date de juriul festivalului. Concurenţii ce vor avea medii egale sau la o diferenţă de 5 sutimi, vor fi declaraţi reuşiţi pe acelaşi loc (doar în această etapă). În această etapă se pot înscrie concurenţi individuali ori reprezentanţi ai şcolilor de canto. Etapa de calificări se desfășoară pe durata a 3 zile de concurs pentru secţiunea individual și o zi pentru secţiunea interpetare grupuri/formatii vocale mici si grup - școli de canto. Programul și datele se vor afişa pe site.

 

 

Art. 14 - Etapa finală a Festivalului „MAMAIA COPIILOR“se va desfăşura în staţiunea Mamaia sau oraşul Constanţa pe parcursul a patru zile, după un program riguros stabilit împreună cu partenerii TV.

 

Art. 15 – Toate etapele festivalului vor fi jurizate de specialişti şi reprezentanţi ai organizatorilor şi vor fi monitorizate video şi audio.

- Juriul va fi alcătuit din personalităţi ale culturii şi muzicii din România si de reprezentanţi ai organizatorilor.  

- Numai în cazul unor medii egale se vor declara concurenţii câştigători pe acelaşi loc.

- Sunt admise în concurs coregrafii şi trupe proprii de dansatori, cu condiţia ca momentul prezentat să fie în premieră la acest festival. Jurizarea în acest caz se va face pentru tot momentul, în ansamblul lui, asumat de concurent.

- Vor fi depunctaţi concurenţii care nu vor avea un repertoriu şi o ţinută corespunzătoare vârstei.

- Se vor depuncta atat imitaţia cat şi vulgaritatea.

- Originalitatea, imaginaţia, valoarea interpretativă, prezenţa scenică şi performanţa vocală vor fi criteriile de bază în jurizare.

 

Art. 15.1 - Participarea în jurii este remunerată pe bază de contract, cuantumul fiind stabilit de organizatori în funcţie de etapa şi de bugetul fiecărei ediţii.

 

Art. 16 - În etapa finală, este interzisă intrarea concurenţilor în sala de spectacol înainte de prezentarea melodiei, respectiv a numărului artistic pe scenă sau după aceasta, dacă concursul din seara respectivă nu s-a încheiat.

 

CAPITOLUL IV – PREMIILE FESTIVALULUI

 

Art. 17 – La Concursul de Creaţie pentru fiecare categorie, Prescolari, Scolari şi Adolescenţi, se acordă:

 

Art. 18 - La Concursul de Interpretare Individual, pentru fiecare categorie de varstă, se acordă:

 

Art. 18.1  - La Concursul de Interpretare grupuri/formaţii vocale mici, se acordă:

 

Art. 19 - La Concursul de Interpretare, secţiunea GRUP- ŞCOLI DE CANTO se acordă :

 

Art. 20 - La întrecerea ŞCOLILOR DE CANTO se acordă :

 Aceasta este o evaluare a participarii in cadrul festivalului a ŞCOLILOR DE CANTO  facuta de catre organizatori  iar ea nu implica juriul ci acumularea de puncte prin participare la cele 4 sectiuni : creatie, interpretare individual, interpretare grupuri mici si show. Trofeul pentru acesta evaluare este oferit numai de organizatori .

 

Pentru obţinerea Trofeului festivalului “Aurel  Manolache”, este necesară acumularea unui minim de 25 de puncte. Punctele se acordă în funcţie de :

 

 

Menţiunile sau Premiile festivalului pot fi în bani si/sau obiecte, în funcţie de bugetul festivalului şi de onorarea promisiunilor sponsorilor sau partenerilor ediţiei curente.

În caz contrar există posibilitatea ca toate menţiunile sau premiile să fie onorifice

 

Art. 21 – Pe timpul desfasurării festivalului vor fi organizate workshopuri (ateliere) şi dezbateri legate de creaţie şi interpretare, modalitaţi noi de exprimare în muzica romanească. Acestea se adresează copiilor, profesorilor indrumatori şi creatorilor şi vor fi realizate de personalităţi din domeniu.   

 

CAPITOLUL V - RESURSE UMANE, FINANCIARE ŞI ADMINISTRATIVE

Art. 22 - Întreaga organizare a Festivalului „MAMAIA COPIILOR“ se desfăşoară sub directa supraveghere şi îndrumare a organizatorilor, în baza convenţiilor stabilite, în care va fi precizat aportul fiecăruia. Producătorii executivi ai festivalului sunt  ASOCIAŢIA CULTURALĂ „MAMAIA COPIILOR” si CASA DE CULTURĂ – CONSTANŢA

Art. 23 - Resursele financiare şi materiale necesare festivalului provin din: Contribuţii directe ale instituţiilor partenere, sponsorizări pe bază de contracte, constând în sume virate în contul Festivalului  „MAMAIA COPIILOR“ sau diverse obiecte (aparatură, îmbrăcăminte, materiale, produse alimentare, rechizite şcolare, jucării etc.) preluate pe bază de proces-verbal de predare-primire.

!!! NU se accepta sponsorizari de la firme ori persoane fizice care susţin interpreţii sau compozitorii aflaţi în concurs.

 

Art. 24 - Organizarea fazelor festivalului, precum şi acoperirea cheltuielilor prilejuite de acestea, se face în colaborare cu principalele instituţii organizatoare mentionate mai sus precum şi cu autorităţile locale respective.

Art. 25- Fiecare ediţie a Festivalului se bazează pe elaborarea unui plan de venituri şi cheltuieli, realizat până cel târziu la sfârşitul unui an calendaristic, aplicabil începând cu primul trimestru al anului următor. 

 

CAPITOLUL VI - DISPOZIŢII FINALE

 

 

Art. 26 - La baza tuturor deciziilor privind organizarea şi desfăşurarea Festivalului „MAMAIA COPIILOR“ sunt obligatorii prevederile prezentului Regulament.

Art. 27 - Prevederile prezentului Regulament au fost discutate şi aprobate de instituţiile organizatoare.

 

 

 

DIRECTORUL FESTIVALULUI „MAMAIA COPIILOR”

Liviu Manolache