TAXE FESTIVAL 2021

Pentru sectiunea interpretare individual, taxa este – 50 lei la preselectie. Cei calificati la sectiunea interpretare individual, în finala festivalului, vor achita o taxa de  200 lei la sosire.

SECTIUNEA DE CREATIE: TAXA ESTE DE  300 lei pentru fiecare melodie.

Interpretul ajuns în finala la acesta categorie , care nu este și la sectiunea interpretare, va achita o taxa de 50 lei pentru participare în festival.

 Celor ce au achitat o taxa anul trecut, aceasta la va fi recalculata.

 TOATE TAXELE SE VOR ACHITA IN CONTUL  FESTIVALULUI ‘’MAMAIA COPIILOR’’ ce va fi afisat pe site.

Politica generala cu privire la Protectia Datelor cu Caracter Personal.

Temeiul prelucrarii este constituit de – relatiile contractuale dintre Operator: ASOCIAȚIA CULTURALA ”MAMAIA COPIILOR” si concurenți;
Datele furnizate in baza relatiei contractuale vor fi prelucrate pana la momentul in care vei decide sa soliciti stergerea acestora ori iti vei exercita alt drept legal garantat. Perioada generala de retentie este in conformitate cu legislatia aplicabila.
Drepturi iii. In conformitate cu prevederile regulamentului 2016/679/UE, in calitate de subiect de date, ai urmatoarele drepturi:
Dreptul de acces inseamna ca ai dreptul de a obtine o confirmare/infirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc iar, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care acestea sunt prelucrate.
Dreptul la portabilitatea datelor se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator (controlor, procesator), daca acest lucru este fezabil si rezonabil din punct de vedere tehnic. Dreptul la portabilitatea datelor este aplicabil în măsura în care tu / persoana vizată ne-ai oferit operatorului datele tale personale.
Dreptul la opozitie vizeaza dreptul de a te opune prelucrarii datelor personale. Totusi, in cazul in care exista o justificare legala privind prelucrarea, care prevaleaza intereselor si drepturilor garantate prin acest drept, ori exista un interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte ori care contin inexactitati sau care nu sunt actuale. Rectificarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
Dreptul la stergerea datelor („de a fi uitat”) inseamna ca ai dreptul de a solicita sa iti stergem datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; iti retragi consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; Acest drept nu este unul absolut si se supune reglementarilor si legilor interne din Romania, fiind cazuri in care acesta nu poate fi exercitat (exemplu: prelucrare de date in temei contractual si din motive economico-financiare);
Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat de catre dumneavoastra, in cazul in care persoana contesta exactitatea datelor, datele sunt obtinute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului in care au fost colectate. Restrictionarea pentru inexactitate se realizeaza pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; retrictionarea datelor inseamna marcarea acestora si neutilizarea viitoare.
Prin prelucrarea datelor personale ce iti apartin, ASOCIAȚIA CULTURALA ”MAMAIA COPIILOR”  si furnizorii nostrii nu realieaza activitati de profilare, in sensul regulamentului 2016/679/UE. Toate datele personale prelucrate de catre ASOCIAȚIA CULTURALA ”MAMAIA COPIILOR” sunt detinute legal iar prelucrarea se realizeaza intr-un mod transparent ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate. Pentru exercitarea drepturilor tale, te poti adresa in scris, la adresa de e-mail. _ac. mamaia_copiilor@yahoo.com, printr-o cerere semnata in care sa mentionezi solicitarile tale.  De la momentul primirii cererii, ASOCIAȚIA  CULTURALA”MAMAIA COPIILOR” va formula un raspuns in termen de 30 de zile. In cazul in care exista suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare si confirmare ca cererea a fost transmisa de persoana vizata. Plangerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, detalii supliemnare la www.dataprotection.ro Doresti mai multe informatii privitoare la Regulamentul 2016/679/UE ? Poti accesa urmatoarea adresa web: http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262 Operatorul de date este: ASOCIAȚIA CULTURALA ”MAMAIA COPIILOR”, cu adresa postala în Constanta. Bul : Alexandru Lapusneanu Nr. 1